Våra medarbetaregöran

GÖRAN OLSSON

VD

Telefon 0586 – 362 76

goran@swefloor.se


niklas

NIKLAS JOHANSSON

ARBETSLEDARE

Telefon 0586 – 777 294

niklas@swefloor.se 


håkan

HÅKAN KARLSSON

ARBETSLEDARE

Telefon 0586 – 362 78

hakan@swefloor.se


anders

ANDERS HELLBERG

DRIFTCHEF

Telefon 0586 – 362 77

anders@swefloor.se


ekonmi

MARGARETA ANDERSSON

EKONOMI

Telefon 0586 – 777 282

margareta@swefloor.se